Obchod

Jak jsem obchodoval. Nedávno jsem začínal jako obchodní zástupce jednoho známého mobilního operátora. V době zácviku jsem měl na starosti seznamování potenciálních zákazníků s portfoliem současných mobilních telefonů. Vše se mi zdárně dařilo. Až jednou. Představte si, všeobecně je známo, že je starší skupina obyvatel poměrně málo obeznámena s touto technologii. Jaké bylo mé překvapení, když se za mnou stavila nejmenovaná asi 80 letá žena. Opravdu jsem zíral.

Šok

Tato paní nejenže měla docela solidní přehled skoro o všech výrobcích a jejich parametrech včetně místa výroby, ale byla dokonce informována ve věci zlatých čísel. Pokud by mi toto někdo vyprávěl, neuvěřím. Z toho vyplývá, nepodceňujme starší spoluobčany. Buďme rádi, že je máme.

Posted in Nezařazené